محصولات

  • Span

    سپان

    I.Oviewview Sorbitan fatty acid ester (Span) د فیډي اسید ډلو په اړه هایډروفوبیک برخې او سوربیتان ګروپونو په څیر د هایډرو فیلیک برخې په توګه غیر آیونیک سرفیکټانټ دی. Polyoxyethylene (20) sorbitan فیټي اسید ایسټر (ټیوین) د هايډروبوبیک برخې او sorbitan polyethylene glycol ایتر ډلو په توګه د هایدروفیلیک برخې په توګه د فیټي اسید ډلو په اړه غیر آیونیک surfactant دی. Ⅱ. د کیفیت معیارونه (پولیسوربیټ - 80 به د معیاري CP2015 سره سمون ولري ، او نورې لړۍ به د معیاري USP32 لخوا پابند وي) ...